SIN02 SINGAPORE BEST VALUE 3วัน 2คืน

SIN02 SINGAPORE BEST VALUE 3วัน 2คืน
รหัสสินค้า: singapore-050
สถานะสินค้า: มีสินค้า
ราคา: 10,900.00บาท
ไม่รวมภาษี: 10,900.00บาท
จำนวน:     - หรือ -   รายการโปรด
เปรียบเทียบ

ZG:SIN02 SINGAPORE BEST VALUE 3วัน 2คืน BY TR/TZ
วันที่ 20-22 ม.ค.60ราคา10,900.- #ลดเหลือ9,900 รับได้10ที่
**อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 20 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน**
-------------------------
เที่ยวสิงคโปร์ รับพลังฮวงจุ้ย ถ่ายรูป MERLION สัญลักษณ์ของสิงค์โปร์MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมและคาสิโนที่มีความหรูถึงระดับ 6 ดาวสัมผัสน้ำพุ FOUNTAIN OF WEALTH ที่เชื่อกันว่าจะนำมาซึ่งโชคลาภชมโชว์ WONDER FULL LIGHT แสงสีเสียงผ่านม่านน้ำ ใหญ่ที่สุดในอาเซียนทานข้าวมันไก่ ต้นตำรับของสิงคโปร์ ร้าน Boon Tong Keeอิสระเต็มวัน เลือกช้อปปิ้ง หรือเลือกสนุกไปกับ UNIVERSAL STUDIO
เดินทางโดยสองสายการบิน TIGER AIR / SCOOT
พักระดับ 3 ดาว
------------------
รายละเอียดย่อ:
วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Merlion Park – มารีน่าเบย์แซน – Wonder Full Light
09.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น4ประตู 6 เคาน์เตอร์ L สายการบินไทเกอร์แอร์ (TR) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
11.55 น. เหิรฟ้าสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินไทเกอร์แอร์ เที่ยวบินที่ TR2105
(ไม่มีอาหารบนเครื่อง)
15.25 น. ถึง สนามบินซางฮีประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาให้เป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
พักที่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก Fragrance Pearl / Fragrance Crystal / Fragrance Ruby หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สอง อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตามอัธยาศัย
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถสอบถามข้อมูลและเส้นทางการท่องเที่ยวได้จากหัวหน้าทัวร์ (ไม่มีรถโค้ชบริการ) โดนท่านสามารถโดยสารรถไฟใต้ดิน MRT เพื่อเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง อาทิ เกาะเซ็นโตซ่า /- ถนนออร์ชาร์ด /- ย่านลิตเติ้ล อินเดี/วัดศรีมาริอัมมันต์ /ย่านไชน่าทาวน์ /IMM Outlet Mall
#ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เพิ่มท่านละ 1,750 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)
#S.E.A. Aquarium เพิ่มท่านละ 850 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)
#Singapore Flyer เพิ่มท่านละ 850 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)
#สวนนกจูร่ง เพิ่มท่านละ 900 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)
#ล่องเรือแม่น้ำสิงคโปร์ หรือ Bumboat เพิ่มท่านละ 650 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)
***(อิสระอาหารกลางวันและค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้งของท่าน)***
พักที่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก Fragrance Pearl / Fragrance Crystal / Fragrance Ruby หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม วัดเจ้าแม่กวนอิม ย่านไชน่าทาวน์ - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ
(หัวหน้าทัวร์มี การนัดหมาย กรุณาตรงเวลาด้วย เพื่อประโยชน์ของสมาชิก ส่วนรวมในกรณีที่ท่านสมาชิกมาหลังเวลานัดหมาย หัวหน้าทัวร์จะใช้ วิจารณญาณในการเดินทางนำคณะส่วนรวม เดินทางสู่สนามบิน)
16.00 น. นำคณะเดินทางเข้าสู่สนามบินชางกี
22.00 น. เดินทางกลับดอนเมือง กรุงเทพฯโดย สายการบินสกู๊ตเที่ยวบินที่ TZ292
(ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)
23.30 น. เดินทางถึงสนามบินดอนมือง โดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจ
------------------------
** หมายเหตุ**
#ขาไป บินโดยสายการบินไทเกอร์แอร์ (TR) ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ
#ขากลับ บินโดยสายการบินสกู๊ต (TZ) ลงเครื่องที่สนามบินดอนเมือง
●●●●●●●●●●●●●●●●●
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : #เดซี่แทรเวล
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07406
#DaisyTravel Co.,Ltd (ติดต่อ คุณ หญิง /คุณ ง้า)
Tel:02-1216063/02-1216061
Fax: 02-1216036
กดเพื่อดู Line: xxxxx 1: so.nga.phun
กดเพื่อดู Line: xxxxx 2 : kitty.ying
Hotline: กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx616 / กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx117
E-mail: info@daisytravel.co.th
Facebook:https://www.facebook.com/addmindaisytravel

เขียนข้อคิดเห็น

ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML!

ให้คะแนน: แย่           ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:  ที่เที่ยวราชบุรี2561 ที่ เที่ยว จ.ระยอง ที่เที่ยวพัทยา มีแอร์ ที่เที่ยวกาญจนบุรี ร้านกาแฟ
  ที่เที่ยวภูเก็ต pantip ที่เที่ยวหัวหิน ปราณบุรี ที่เที่ยวเชียงใหม่ 2018 ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ ราคาถูก
ที่เที่ยวเชียงราย หน้าฝน ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก      
         

 

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก        
         
         
         

 

elite-connexion sweetnessbytacy zestfresheats tallshipsportlandmaine
matisaridethetrip mariannedirksen    
       
ระบบโดย OpenCart
ทัวร์สิงคโปร์ gonsearch.com © 2019 | ภาษาไทยโดย Opencart2004